Јавне набавке

Радови-Текуће поправке и одржавање свих објеката – вртића

позив за подношење понуда-текуће

КД-текуће одржавање-2018

обaвештење о закљученом уговору-текуће

Радови-Керамичарски радови у више објеката

КД Керамика

позив за подношење понуда-керамика

питање-одговор – керамика

обавештење о закљученом уговору

НАРУЏБЕНИЦА-УГОВОР

Добра-Хемијска средства-средства за машине за прање судова

КД хемијска средства за прање судова

позив за подношење понуда-хемија за прање судова

обавештење о обустави- хемија

КД хемијска средства

позив за подношење понуда-хемијска средства

ugovor-hemija

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА : МОБИЛИЈАРИ ЗА ДВОРИШТА
ЈНМВ број 561-III
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ВРТИЋА

КД мобилијар

Poziv mobilijar

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda – MOBILIJAR

PITANJA I ODGOVORI

Strane 4a i 5a

Страна 7а

Измене и допуне

Страна 9а

Ugovor-mobilijari-Proces inzinjering

 

ДОБРА – НАБАВКА УСИСИВАЧА И МИНИ ФРИЖИДЕРА

1 Poziv za podnosenje ponude-usisivači

4 KD_USISIVAČI I FRIŽIDERI

обавештење о закљученом уговору-усисивачи и фрижидери

Радови-Одржавање подстаница и ремонт котларница

позив за подношење понуда-котларнице

КД котларнице и подстанице

Ugovor-Odrzavanje podstanica i remont kotlarnica

Радови- Радови на крову

позив за подношење понуда-кров

КД КРОВ

обавештење закљученом уговору-кров

 

ЈНМВ бр. 1139-18II/18

Радови- Постављање антибактеријских подова – винил подова

kd – vinil podov

iPoziv-vinil podovi

ОДЛУКА-винил подови

obaveštenje o zaključenom ugovoru-vinil podovi

 

ЈНМВ бр. 1139-20 III/18

Радови- Постављање и хобловање паркета (у више објеката)

kd – parket poziv-parket

poziv-parket

Odluka o dodeli Ugovora parket

obaveštenje o zaključenom ugovoru-parket

Радови- Замена ПВЦ облога плафона

Odluka plafoni

obaveštenje o zaključenom ugovoru-stolarija

Odluka krecenje

ObavestenjeOZakljucenom ugovoru krečenje

Odluka o izboru osiguranje

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Osiguranje

 

Јавна набавка мале вредности – Услуге сервисирања и одржавање лифтова у 2018.год.

konkursna dokumentacija liftovi

poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora liftovi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-LIFT

ЈНМВ – Поправка електро уређаја

КД Електро услуге

poziv za podnosenje ponuda

Odluka popravka elektro uredjaja

Кречење у више објеката

poziv za podnošenje ponuda kd – krecenje

ДОБРА – Материјали за посебне намене – потрошни материјал (електро материјал, водоводни материјал, материјал и прибор за кречење, столарски материјал)

одлука о додели оквирног споразума

 

РАДОВИ ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ

_____ __ _________ ______-_________ КД столарија

Јавна набавка канцеларијског материјала

Konkursna dokumentacija

POZIV – KANCELARIJSKI MATERIJAL

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (3) (1)

ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

ODRZAVANJE KLIMA-Tehno-proming

Одржавање лифтова, у
пословним објектима Предшколске установе Чукарица

_____ __ _________ ______-__________ 2017

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ –Електро услуге

_____ __ _________ ______-__________ 2017

КД електричар-2017

одлука електричар

УСЛУГЕ-ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ВОЗИЛА ______ _ ______ _______-_________ (2)

Електро услуге-поновљени поступак

poziv КД-електро-поново

poziv

питанје и одговор 1

Реконструкција и санација дечјег купатила у РЈ „Невен“-поновљени поступак

КД купатило Невен

Poziv

zakljucen ugovor2017

odluka o dodeli ugovora

Одржавање подстаница и ремонт котларница

KD KOTLARNICE KONAČNO

Poziv za podnosenje ponude-kotlarnice

Позив и конкурсна документација ЕЛЕКТРО УСЛУГЕ, поновљени поступак

 

_____ __ _________ ______ ______ ______

КД електро услуге (1)

Машине и опрема – набавка електро уређаја за кухиње

KD- elektro uređaji kuhinja

0 Poziv za podnosenje ponude-mašine i oprema kuhinje

питања и одговори

Материјал за посебне намене – потрошни материјал

КД потрошни материјал 2017 (2) _____ __ _________ ______-________ _________ (1)

ДОБРА- Намирнице за исхрану деце за 2018.годину обликоване у 5 партија

КД храна 2018

Позив-храна 2018

ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava

РАДОВИ, сАНАЦИЈА И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ВРТИЋУ „СВЕТИ САВА“

шема столарија3

позив-столарија2

КД столарија1

obaveštenje o produženju roka 2

pitanje i odgovor 3

јавна набавка радова
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА
„МАШТАЛИЦА“ У ОСТРУЖНИЦИ

PU_KONKURSNA DOKUMENTACIJA PU

_POZIV ZA PONUDU

pitanje i odgovor 1

Материјал за образовање : васпитно образовни и потрошни
материјал, Децембар, 2017.

Позив дидактика

КОНКУРСНА ДИДАКТИКА