Јавне набавке

 
 

IZMENE FP 2019 (1)

FINANSIJSKI PLAN 19 (1) (1)

http://pucukarica.rs/wp-content/uploads/2020/01/ПЛАН-ЈАВНИХ-НАБАВКИ-2020.pdf

Услуге-Поправке и одржавање опреме за саобраћај и моторне косачице

КД аутомеханичар

позив за подношење понуда-аутомеханичар

обавештење о закљученом уговору-аутомеханичар

Услуге -Поправке електро уређаја

позив за поношење понуда – електричар

КД електричар

обавештење о закљученом уговору-електричар

Одржавање лифтова

КД Лифтови

позив за подношење понуда-лифтови

питање и одговор 1 измене-допуне КД

измена КД-стр. 6a, 7a,13a,14a,24a

обавештење о закљученом уговору – лифтови

Услуге-Осигурање запослених и лица

позив за подношење понуда-осигурање

КД осигурање запослених и возила 2019

Радови-Поправке и одржавање дечјих купатила

позив-купатила

КД-купатила

obaveštenj za produzenje roka

promenjena strana 27.

pitanje i odgovor 1

Добра-Канцеларијски материјал-посебне намене

Poziv za podnosenje ponude-kancelarijski materijal 2019

KD Kancelarijski materijal_2019