Упис деце

Упис деце

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Obavestenje-upisna-komisija

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, 

Жалбе на резултате конкурса можете поднети од 8.6.2020. до 17.6.2020. године, после истицања прелиминарних спискова уписане деце. Спискови ће бити истакнути 8.6.2020.год у свим вртићима ПУ Чукарица и објављени на сајту www.pucukarica.rs
Жалбе се подносе искључиво електронски путем емаила:
komisijaupisna@gmail.com

У жалби навести кратко образложење и основне податке о детету и подносиоцу жалбе (име и презиме, ЈМБГ детета, емаил адресу или кућну адресу за доставу одговора на жалбу, деловодни број под којим је заведен захтев) и уколико постоји додатна документација послати је у прилогу емаила (фотографисану или скенирану).
Уписна комисија ће разматрати само жалбе пристигле у периоду 08.06.2020-17.06.2020.године.
ОДГОВОР НА ЖАЛБУ коју сте предали у року за подношење жалби на резултате Конкурса за упис деце у предшколске установе 2020/2021. године доставићемо писаним путем на емаил или кућну адресу коју сте навели у жалби.

 

Dinamika Konkursa 2020-21

novo Konkurs 2020-21

Oblici rada u PU Cukarica

Spisak malih skola- poludnevni predskolski program

Spisak potrebne dokumentacije ново

pravilnik_upis_2019

 

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/84 29 316 ,Председница Уписне комисије ПУ Чукарица, Ивана Протић

ИЛИ ПОСТАВИТИ ПИТАЊЕ НА  e mail АДРЕСУ komisijaupisna@gmail.com

 

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ВРТИЋА

Месечна цена коришћења услуга вртића од децембра 2020.год. износи:

  1. целодневни боравак детета у јаслама ( до 3 године ) и вртићу (преко 3 године )………5.603,00 динара 
  2. целодневни боравак детета у припремном предшколском програму…………………….... 3.623,00 динара 

 

Четворочасовни припремни предшколски програм се не плаћа.

Доласци детета у вртић подразумевају плаћање 100% цене , а недоласци  плаћање 50% цене.

Регресирање услуге вртића 100%:

  • За треће и свако наредно дете у породици;
  • За дете без родитељског старања у старатељској породици;
  • За дете без родитељског старања у хранитељској породици;
  • За дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом;
  • За дете које борави у сигурној кући и
  • За дете корисника права на новчану социјалну помоћ.

Бесплатно коришћење услуга вртића се не подразумева нити остварује аутоматски, већ је потребно поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 100%регрес+Изјава_од октобар 2018.

Ближе информације у вези са бесплатним коришћењем услуга вртића можете добити у Служби аналитике сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова или на телефон 011/3058-717 локал 110, 011/6306-586 или електронски puc.analitika@pucvila.rs

Регресирање услуге вртића 50%

  • За дете из материјално угрожене породице са оствареним правом на дечји додатак.

Потребно поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 50%регрес+Изјава_од октобар 2018

Приликом првог уписа детета у вртић, уз Захтев се подноси и тражена документација. Надлежни орган на основу приложеног, издаје Решење које важи 12 месеци од дана подношења Захтева.

Пре истека 12 месеци ( рок важења Решења ) У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА обновите Захтев за следећих 12 месеци.

Ближе информације о бесплатном  коришћењу услуга вртића можете добити у Служби аналитике, сваког радног дана од 7,30 – 15,30 часова на телефон 3058-717 ( лок. 110 ) и 6307-337, или електронски  puc.analitika@pucvila.rs .

 

Важни документи за упис деце у наше вртиће:

Odluka_pravadeteta_januar2015

ZAHTEV za naknadu troзахтев за регресирање

 

 Обавештење за родитеље

Оправдано одсуство детета из вртића је:

-одсуство детета због болести које се доказује потврдом педијатра о одсуству детета;