Вртић Сунце

Вртић Сунце је један од вртића Предшколске установе Чукарица. Саграђен је 1972. године.

Организација рада у вртићу

Деца су распоређена по узрасту у васпитне групе: 12 група вртића, 5 група јаслица и 1 припремну предшколску групу.  Са децом узраста до 3 године програм неге и васпитно образовног рада реализују 10 медицинских сестара, а са децом узраста од 3 до 7 година програм  васпитно образовног рада реализују 25 васпитача, у сарадњи са стручним тимом кога чине: педагог, психолог, логопед, педагог за физичко, дефектолог, социјални радник.

Васпитно образовни рад

  • У вртићу „Сунце
    • медицинске сестре и васпитачи ће заједно са породицом, полазећи од интересовања деце, заједнички реализовати тему: „Сарадња са породицом са циљом унапређења комуникативних вештина“. Ове године васпитачи ће радити на јачању својих личних компетенција у оквиру комуникације, социјалних вештина и тимског рада. Акценат ће бити на унапређењу различитих начина комуникације у односима дете-дете , дете – васпитач, дете- родитељ, васпитач-родитељ и васпитач- васпитач у функцији целовитог развоја детета. Током ове године одржаћемо радионице и тематске родитељске састанке са родитељима у циљу изграђивања партнерског односа између породице и вртића. Такође, ћемо се бавити развијању инклузивне праксе и сензитивности код  родитеља поводом ове теме

Руководилац вртића: Jелисавета Марушић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Снежана Савић

 

 

Руководилац вртића:
Валентина Живојиновић Тел: 251-33-35

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Снежана Савић Тел: 251-33-35

Педагог:
Славица Илић Тел: 354-33-16

Логопед:
Јасмина Туфегџић Тел: 064-842-93-58

Социјални радник:
Ана Савковић Тел: 064-842-93-84

Радивоја Ракоњца бр.4а, Беле воде

← Претходно