Вртић Сунце

Вртић „Сунце“

Вртић „Сунце“ је један од вртића Предшколске установе Чукарица. Отворен је 1972. године у насељу Беле воде.

Организација рада у вртићу

Деца су распоређена по узрасту у 19 васпитних група: 12 група вртића, 5 група јаслица и 2 четворочасовне припремне предшколске групе.  Са децом узраста до 3 године програм неге и васпитно-образовног рада реализују 10 медицинских сестара, а са децом узраста од 3 до 7 година програм  васпитно образовног рада реализују 26 васпитача, уз стручну подршку тима стручних сарадника (педагог, психолог, логопед, дефектолог, социјални радник).

Васпитно образовни рад

На темељу позитивних искустава током претходних године, у вртићу „Сунце“ медицинске сестре и васпитачи ће наставити да  унапређују комуникацију, развијају социјалне вештине и тимски рад деце и одраслих.  Наставиће се започети процеси у развијању квалитетне праксе стварањем подстицајне средине уз активно консултовање са децом и породицом путем радионица,  тематских родитељских састанака и  кроз заједничке игре и активности. Основни циљ је грађење и неговање квалитетних односа између свих актера у вртићу и изграђивање партнерског односа између породице, локалне заједнице и вртића који се темељи на отвореној комуникацији, узајамном уважавању и континуитету.

Руководилац: Јелисавета Марушић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Снежана Савић

Стручни сарадник: Татјана Стојков, педагог

 

 

Руководилац вртића:
Јелисавета Марушић Тел: 251-33-35

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Снежана Савић Тел: 251-33-35

Стручни сарадник: Татјана Стојков, педагог
Логопед:
Јасмина Туфегџић Тел: 064-842-93-58

Социјални радник:
Ана Савковић Тел: 064-842-93-84

Радивоја Ракоњца бр.4а, Беле воде

← ПретходноСледеће →