Вртић Сунце

Вртић „Сунце“ је један од вртића Предшколске установе Чукарица. Отворен је 1972. године у насељу Беле воде.

Организација рада у вртићу

Деца су распоређена по узрасту у 19 васпитних група: 12 група вртића, 5 група јаслица и 2 четворочасовне припремне предшколске групе.  Са децом узраста до 3 године програм неге и васпитно образовног рада реализују 10 медицинских сестара, а са децом узраста од 3 до 7 година програм  васпитно образовног рада реализују 26 васпитача, уз стручну подршку тима стручних сарадника (педагог, психолог, логопед, дефектолог, социјални радник).

Васпитно образовни рад

На темељу позитивних искустава током претходне године, у вртићу „Сунце“ медицинске сестре и васпитачи ће наставити да унапређују комуникацију, развијају социјалне вештине и тимски рад код деце и одраслих. Наставиће се започети процеси у развијању квалитетне праксе стварањем подстицајне средине уз активно консултовање са децом и породицом путем радионица, тематских родитељских састанака и кроз заједничке активности (различите кооперативне, музичке, спортске игре…), у оквиру теме ,,Кад покажем, ја кажем”. Основни циљ је грађење и неговање квалитетних односа између свих актера у вртићу и изграђивање партнерског односа између породице, локалне заједнице и вртића који се темељи на отвореној комуникацији, узајамном уважавању и континуитету.

Руководилац: Јелисавета Марушић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Снежана Савић

 

 

 

Руководилац вртића:
Валентина Живојиновић Тел: 251-33-35

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Снежана Савић Тел: 251-33-35

Педагог:
Славица Илић Тел: 354-33-16

Логопед:
Јасмина Туфегџић Тел: 064-842-93-58

Социјални радник:
Ана Савковић Тел: 064-842-93-84

Радивоја Ракоњца бр.4а, Беле воде

← Претходно