Вртић Цврчак

Број васпитних група вртића:

Вртић Цврчак организује рад у 5 васпитних група вртића, 3 групе јаслица и  3 групе припремног предшколског програма. Групе су  формиране по узрасту деце.

Начела рада:

У складу  са Програмом  рада Установе и Основама програма предшколског васпитања  и образовања,  васпитно- образовни рад се реализује по моделу Б. Основни  циљ је подстицање дечијег развоја кроз игру и дружење. На овај начин васпитањем и образовањем се обезбеђује хармоничан физички, интелектуални и социо – емоционални разво, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу и школу.

Особеност вртића:

У вртићу “Цврчак” током радне 2018/2019 године васпитачи и деца радиће на теми ,,Некад и сад“ како би код деце развијали разумевање начина на који се користе средства комуникације. Васпитачи ће стварати ситуације у којима ће се упоређивати средства комуникације која су се користила у прошлости и упоређивати их са доступним развојно примереним технологијама како би унапредили учење и развили вештине потребне за активно учешће у информатичком друштву.

 

Руководилац: Верица Дмитровић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Катарина Јакшић

 

 

Руководилац вртића:
Верица Дмитровић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Катарина Јакшић

стручни сарадник:
Дејан Виденовић – психолог

13.октобар 33-35, Умка
011/8025 947

 

← ПретходноСледеће →

Остави одговор