Вртић Цврчак

Вртић Цврчак организује рад у 5 васпитних група вртића, 3 групе јаслица и  3 групе припремног предшколског програма. Групе су  формиране по узрасту деце. Васпитање и образовање на предшколском узрасту подстиче се дечији развој кроз игру и дружење,  обезбеђује се хармоничан физички, интелектуални и социо – емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, а деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу и школу.

Особеност вртића:

У вртиаћу ,,Цврчак“ ћемо током радне године бити усмерени на разумевање средстава комуникације које се користе у данашње време поредећи их са средствима која су се користила у прошлости. Упоредо са различитим средствима подржаваћемо и различите стратегије у грађењу значења којим се  дечија искуства систематизују и прерастају у ново знање. Активности ћемо уклопити у животни контекст и настојаћемо да одржимо континуитет са искуствима која деца носе из културне заједнице којој припадају, путем којих  кроз социјалне интеракције усвајају културу, уче да користе културна оруђа, обрасце понашања и начине конструкције значења. Свакодневно ће се стварати прилике за повезивање специфичних искустава и животних тема деце са развијањем дететове властите стратегије учења.

video-23055877342cd388bc786c2844057680-V (5)

Руководилац: Верица Дмитровић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Катарина Јакшић

 

 

Руководилац вртића:
Верица Дмитровић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Катарина Јакшић

стручни сарадник:
Дејан Виденовић – психолог

13.октобар 33-35, Умка
011/8025 947

 

← ПретходноСледеће →

Остави одговор