Вртић Бубамара

Вртић „Бубамара“

Вртић „Бубамара“ је један од вртића Предшколске установе Чукарица. Отворен је 2001. године у насељу Рушањ. Заједно са родитељима проширили  смо двориште и прилагодили га дечјим потребама и интересовањима и у оквиру манифестације „Пролеће на Чукарици“, освојили смо  награду за друго место за најлепше уређено зеленило.

Организација рада у вртићу

У вртићу „Бубамара”  деца су распоређена по узрасту у две мешовите  васпитне групе.  У млађој мешовитој групи су деца узраста од 3 до 5 година, а у старијој мешовитој су деца узраста од 5 до 7 година.  Програм  васпитно-образовног рада реализују 4 васпитача, уз стручну подршку тима стручних сарадника (педагог, психолог, логопед, дефектолог, социјални радник).

Васпитно образовни рад

У циљу развоја сарадње и толеранције, самосталности, решавања проблемских ситуација, стицања самоконтроле и развијању свести о себи и другима, у вртићу „Бубамара” васпитачи ће наставити да негују животне вредности. Путем кооперативних игара и активности мотивисаће децу да сопствено искуство употребе на нов, стваралачки начин, креирањем подстицајне средине у сарадњи са родитељима и локалном заједницом и оформе кругове пријатељства. Свакодневно ће се стварати прилике да деца о вредностима размишљају, разговарају и истражују их на различите начине, пружањем услова и подстицаја да развијају своје капацитете, проширују искуства и изграђују знања о себи и другима. Развијајући свест о себи и свету који их окружује деца проналазе своје место у заједници и доприносe да свет око нас буде бољи и лепши.

Руководилац: Јелисавета Марушић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Светлана Петровић

Руководилац вртића:
Гордана Здравковић Тел: 800-13-31

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити:
Светлана Петровић
Тел:800-13-31

Педагог:
Славица Илић Тел: 354-33-16

Логопед:
Јасмина Туфегџић Тел: 064-842-93-58

Социјални радник:
Светлана Лакушић Тел: 064-84-29-379

ул.13.септембар бр.27, Рушањ

← ПретходноСледеће →