Вртић Свети Сава

Вртић „Свети Сава“ организује рад у  13 васпитних група вртића и 6 група јасала.  Групе су   формиране по узрасту децe. Назив вртића “Свети Сава “, вртић носи  од  27.01.1995. године, од    посете  Патријарха српског Павла, када је вртић и освештан.

У складу  са Програмом  рада Установе и Основама програма предшколског васпитања  и образовања,  васпитно- образовни рад се реализује по моделу А и Б, уз стручну помоћ и надзор Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Основни  циљ је подстицање дечијег развоја кроз игру и дружење. На овај начин деца упознају свет око себе, развијају своје креативне способности и умећа и боље се припремају за даље школовање и успешно укључивање у живот шире заједнице.

  • У току ове године васпитачи вртића „Свети Сава“ ће у раду са децом, путем бројних техника, драмског метода на различите начине свог креативног изражавања, истраживати однос са светом око себе, учити више о емоцијама, међусобним односима, конструктивним начинима решавања проблема, узроцима и последицама, као и начинима примене већ стеченог личног искуства у новонасталим ситуацијама. У сарадњи са родитељима осмишљаваће разноврсне игре и активности путем којих ће се код деце подстицати интересовање за музику, плес и покрет.

Руководилац: Ненад Васић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Гордана Томић

 

Руководилац вртића
Јованка Радовановић

Одговорна сестра
Гордана Томић

Пожешка 28
Баново Брдо
011/ 35 56 745

← ПретходноСледеће →

Остави одговор