Вртић Сањалица

Вртић Сањалица у насељу Церак  највећи је вртић Предшколске   установе Чукарица. Организује рад у 27 група: 17 група вртића, 7 јаслених група, 2 развојнe групе, 1 групе припремног предшколског  програма. Успешна сарадња остварује се са основном школом „Уједињене нације“ , позориштима, са локалном заједницом, као и посете вртићима у окружењу у циљу дружења и размене примера добре праксе.

 

Особеност вртића:

У вртићу ,,Сањалица“ ћемо у току радне године истраживати улоге које имају сви актери у дечијој игри уважавајући игру као основни пут креирања дечјег сазнања. Истраживаћемо како се у ситуацијама учења преплићу персонални, интерперсонални и друштвени план кроз односе у којима сваки учесник доприноси својим искуством заједничком разумевању и ко-конструкцији значења. У своје активности укључићемо чланове породице деце и заинтересоване представнике локалне заједнице, а активности ћемо заснивати на слушању, консултовању и вишеперспективној размени усмереној на ситуационо учење и подршку заједничком учешћу.

 

Руководилац:Невена Симоновић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Марија Ковачевић

 

 

Руководилац вртића
Валентина Живојиновић

Главна сестра на превентивној здравственој заштити
Драгана Манчић

Јабланичка 20
011/2393-161

← ПретходноСледеће →

Остави одговор