Вртић Сањалица

Вртић Сањалица налази се насељу Церак и највећи је вртић у саставу ПУ „Чукарица“.
Васпитно-образовни рад се реализује у 27 група деце:
– 8 јаслених група (за децу од једне до три године),
– 16 вртићких група (за децу од три године до поласка у школу),
– 1 група полудневног припремног предшколског програма (4 сата), и
– 2 развојне групе.
Васпитно-образовни рад са децом реализује стручан и искусан тим медицинских сестара –васпитача, васпитача и дефектолога.У нашем вртићу први задатак који пред себе постављамо је да се свака породица осети добродошло, поштовано, уважено и подржано. Адаптација деце се реализује у сарадњи сародитељима, уз њихову активно учешће у раду групе, како би се период транзиције учинио што лакшим и безболнијим за дете. Сарадња са породицом се не завршава када седете прилагоди на живот у вртићу, већ се континуирано негује кроз свакодневнукомуникацију, Вибер заједницу и индивидуалне разговоре.У свакој групи развијају се теме/пројекти, који израњају из дечијих интересовања и нанајбољи начин подстичу развој диспозиција за учење. Учење се најчешће одвија у вртићу– некад у собама, некад у ходнику, некад у дворишту, али се трудимо да откријемо и местау локалној заједници која ће нам омогућити да проширимо своја знања и искуства ,идобијемо одговоре на питања, која пред нас искрсну у току васпитно-образовног рада.Деца увек воле да поделе своја искуства из вртића, а највећу радост им причињава када родитељи буду активни учесници у њиховом истраживању, учењу и игри на „њиховомтерену“. Сви чланови породици су позвани да, у складу са својим могућностима, знањима и интересовањима, заједно са нама учествују у развијању реалног програма.
Поред медицинских сестара – васпитача и васпитача, подршку у родитељству и евентуалним изазовима са којим се можете суочити у тој важној животној улози, можете добити и од наших стручних сарадника и сарадника– психолога, логопеда, дефектолога и социјалног радника.

Руководилац вртића: Невена Симоновић

Медицинске сестре на превентивно здравственој заштити: Кристина Весић, Марија Ковачевић
011/2512-307

Стручни сарадник: Мирјана Радовић, психолог

 

Руководилац вртића
Невена Симоновић

Главна сестра на превентивној здравственој заштити: Кристина Весић, Марија Ковачевић
011/2512-307

Јабланичка 20
011/2393-161

← ПретходноСледеће →

Остави одговор