Вртић Сањалица

Вртић Сањалица у насељу Церак  један је од вртића Предшколске   установе Чукарица. Организује рад у 17 вртићких група, 7 јаслених, 2 развојнe групе, 1 групе за припремни предшколски  програм.

  • Вртић “Сањалица” ће се у радној 2018/2019 години развијати тему ,,У свету књиге, песме и приче“. Васпитачи ће заједно са децом и родитељима радити на неговању и развијању дијалога и креативног изражавања путем коришћења културно потпорних средстава, књижевних дела, која су носиоци културног утицаја, средства преко којих култура делује на децу и уз чије посредовање се граде и развијају функције и способности. Креирањем ситуација погодних за развој симболичке игре и маште код деце ће развијати свест о креативном стваралаштву и однос према продуктима културе.

 

Руководилац:Невена Симоновић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Јелена Љујић; Марија Ковачевић

У складу са Програмом рада Установе и Основама програма предшколског васпитања и образовања, васпитно-образовни рад се реализује по моделу Б и моделу А, уз стручну помоћ и надзор Министарства Просвете. Основни циљ је подстицање дечијег развоја кроз игру и дружење. На овај начин деца упознају свет око себе, развијају своје креативне способности и умећа и боље се припремају за школу.Успешна сарадња остварује се са основном школом „Уједињене нације“ , позориштима једном месечно , са локалном заједницом ,као и посете нашим вртићима у окружењу у циљу дружења и размене добре праксе

Поштујући дечије потребе и интересовања, разноврсним програмима и садржајима васпитно-образовни рад се усклађује и обогаћује и искуствима са семинара.

 

Руководилац вртића
Валентина Живојиновић

Главна сестра на превентивној здравственој заштити
Драгана Манчић

Јабланичка 20
011/2393-161

← ПретходноСледеће →

Остави одговор