Вртић Дечији клуб

Дечији клуб је један од  вртића ПУ„Чукарица“. Специфичност рада у Дечјем клубу је васпитно – образовни рад са  групама деце различитог узраста (тзв. мешовите групе) и рад по центрима интересовања – тзв. студијима. У вртићу борави две мешовите групе и једна група деце припремног предшколског програма.

Простор Дечијег клуба чини 6 соба – студија  (студио за музичку креативност, драмски студио, студио за покрет, манипулативан студио, ликовни студио и  саобраћајни )

 

У вртићу „Дечији клуб“, настављамо да развијамо и радимо на развоју самопоштовања и очувању осећаја компетентности код деце. Негујући рефлексивни приступ пракси, тим вртића Дечји клуб ће на основу преиспитивања свог досадашњег начина планирања васпитно-образовног рада отворити врата пројектном приступу и настојати да га практично примени. Заједно са децом и родитељима наставља да гради и прича „Шумску причу“ која је  настала  као продукт заједничког освешћивања значаја успостављања и неговања контакта са природом. Деца  спознају  своје способности и снагу истраживањем игара у шуми, праћењем процеса у природи, учењем о природи. Тематским родитељским састанцима, радионицама и другим активностима у локалној заједници тим вртића настојаће промовисати постулате Шумске приче до којих ћемо доћи причањем са децом и родитељима. И даље ћемо наставити да унапређујемо раду у мешовитим група (планирање васпитно – образовног рада, прилагођавање програма различитим потребама деце, организација рада, развијање партнерског приступа у комуникацији са децом, припрема материјала и понуда дидактичких средстава широке примене). Развијаћемо инклузивну праксу и продубљивати сарадњу са родитељима.

Особености вртића Дечји клуб

Руководилац: Ненад Мицић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити : Јелена Љујић

Стручни сарадник вртића:Татјана Стојков

Илије Стојадиновића бр.87

Добродошли!

 

Руководилац вртића: Ненад Мицић
Тел. 064/ 84 29 389

Медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити: Јелена Љујић
Тел. 064/ 84 29 388

Улица: Илије Стојадиновића бр. 87

← ПретходноСледеће →