Вртић Дечији клуб

Дечији клуб је један од новијих вртића ПУ„Чукарица“. Специфичност рада у Дечјем клубу је васпитно – образовни рад са  групама деце различитог узраста (тзв. мешовите групе) и рад по центрима интересовања – тзв. студијима. У вртићу борави две мешовите групе и једна група деце припремног предшколског програма.

Простор Дечијег клуба чини 6 соба – студија  (студио за музичку креативност, драмски студио, студио за покрет, манипулативан студио, ликовни студио и студио за развој говора);

    • Вртић „Дечји клуб“ и у наредној години наставља да развија тему „Развој самопоштовања код деце“. Истраживаћемо различите  аспекте самопоштовања као што су: моја породица и порекло, моја осећања и жеље, однос према телу,  способности, снаге и права детета. Реализација ће се одвијати кроз радионице са децом и родитељима. И даље ћемо наставити да унапређујемо раду у мешовитим група (планирање васпитно – образовног рада, прилагођавање програма различитим потребама деце, организација рада, развијање партнерског приступа у комуникацији са децом, припрема материјала и понуда дидактичких средстава широке примене). Развијаћемо инклузивну праксу и продубљивати сарадњу са родитељима.

     

    Руководилац: Милена Николић

    Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Маја Бобић

Добродошли!

Руководилац вртића: Милена Николић
Тел. 064/ 84 29 389

Медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити: Маја Бобић
Тел. 064/ 84 29 388

Улица: Илије Стојадиновића бр. 87

← ПретходноСледеће →