Вртић Дечији гај

Вртић Дечији гај смештен је у насељу Церак – Виногради.  Одликују га искусан тим васпитача, простране собе и двориште смештено међу брежуљцима насеља. У вртићу борави 6 јаслених и 12 вртићких група деце.

Током 2014/2015. године у вртићу бавимо се заједничком темом „Упознајмо свет чула“. Деца јасленог и вртићког узраста са својим васпитачима ће откривати свет почев од чула и путем њих креирати појмове, увиђати узрочно – последичне односе, развијати креативност и вршњачку кооперацију.

У овој години планирамо да креирамо сензо – перцептивне центре у радним собама и заједнички Монтесори центар у издвојеном простору. Пратићемо дечји развој и напредовање почев од чула и укључити родитеље у све сегменте рада на теми.

  • У Вртићу “Дечји гај” наставља се , као годишња тема „Чудесни свет чула“. Деца јасленог и вртићког узраста са својим васпитачима откривају  свет почев од чула и путем њих креираће  појмове, увиђаће  узрочно – последичне односе, развијаће креативност и вршњачку кооперацију. Настављамо са креирањем  смо сензо – перцептивних  центара  у радним собама и заједнички Монтесори центар у издвојеном простору. Пратићемо   дечји развој и напредовање почев од чула и укључити  родитеље у све сегменте рада на теми.

 

Руководилац: Гордана Здравковић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Славица Глишић

Добродошли!

 

Руководилац вртића: Гордана Здравковић
Тел. 25 12 202
Медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити: Милена Бранда, Славица Глишић
Тел. 25 11 008
Улица: Платана 8

← ПретходноСледеће →