ТРАДИЦИОНАЛНИ  XXII стручни сусрети медицинских сестара у области превентивно здравствене заштите одржани су у хотелу„Цептер“ Врњачка бања од

9.5. до 11.5.2019. године. Током пленарних предавања присутнима се  обратио др Владимир Чакаревић испред Министарства здравља РС који се осврнуо на правилник о спровођењу превентивно здравствене заштите.

Реализован пројекат о рационалној употреби антибиотика представиле су Драгана Рајковић координатор истог, као и др Милица Бајчетић члан посебне радне групе за рационалну употребу антибиотика наглашавајући последице нерационалне потрошње антибиотика. Представљени су  резулати који су постигнути у досадашњем раду. Широк спектар активности реализован је у предшколским установама на територији РС као и на нивоу примарне здравствене заштите што је резултирало смањеном потрошњом антибиотика.

О професионалном стресу као и процени ризика на радном месту говорили су запсоелни Института за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“.

ПУ „Чукарица“ представила је рад на тему:“Тимски приступ у превенцији нутритивних алергија“ којим је истакнут значај мултидисциплинарног приступа код потврђених алергија код деце али и значај рада комисије за специфичне видове исхране. Наиме, комисија је формирана фебруара 2012. године и организује састанке код свих специфичних видова исхране ( исхрана деце са нутритивним алергијама али и верске опредељености, интолеранција на поједини намирнице…).  Компликације могу бити веома озбиљне и зато ланац одговорности свих запослених има огроман значај посебно због пораста контактних алергија. 

Такође ПУ „Чукарица“ представила се са радом:“ Чувари осмеха, здравља и говора“ у реализацији медицинских сестара Наташе Мачинковић, Живославе Живановић и логопеда Ане Хаџић. Радом је представљена активност кроз сарадњу са стомоатлогом на тему правилно прања зуба користећи гипсане моделе,а логопед је дао своје учешће кроз говорно језичке вежбе.