У Свечаној сали Општине Чукарица, дана 27.11.2017.године, Предшколска Установа Чукарица  је у сарадњи са Општином Чукарица организовала представљање постигнутих резултата у реализацији пројекта „Вртићи без граница3“.

Овом скупу су присуствовали председник Општине Чукарица Срђан Коларић, директорка ЦИП-а Милена Михајловић, координаторка пројекта „ВБГ3“ Александра Вигњевић Калезић, представница УНИЦЕФ-а Лана Госовић, директорка Дома здравља „Др Сима Милошевић“ Драгана Кривокапић, директорка ПУ „Чика Јова Змај“ Лидија Хутовић, члан општинског већа Општине Палилула Милош Стојановић, начелник библиотеке Владан Николић, запослени у ПУ Чукарица, родитељи, други уважени гости и сарадници. Уводно обраћање окупљенима дала је Милица Марковић, социјална радница ПУ Чукарица.

Присутнима се обратио председник ГО Чукарица  Срђан Коларић, истичући добру сарадњу између Предшколске установе и Општине Чукарица и спремност општине да подржи активности  које ПУ спроводи за добробит најмлађих

а затим додао  „Препознајући значај пројекта и његову благодет за децу настављамо заједно његову реализацију на нашој општини, укључујући још више малишана. Трудимо се, да заједно са Градом створимо услове за проширење капацитета вртића, посебно у насељима која нису у централном делу општине“.

О искуствима и изазовима Предшколске Установе Чукарица и локалне заједнице у реализацији пројеката  „Вртићи без граница 2“ и „Вртићи без граница 3“ извештавала је Биљана Гајић, директорка ПУ Чукарица  истичући да је одрживост диверсификованих програма  омогућена пре свега  успостављеном повезаношћу ПУЧукарица и Општине Чукарица. Као значајне промене у функционисању установе навела је : „Уважавање различитости ПОРОДИЦА и креирање адекватних прилика за развој деце, посебно оних којима је вртић недоступан; Реализацију квалитетних инклузивних програма; Континуирану подршку професионалном развоју запослених који су доприносили промени не само у свом вртићу , већ и на нивоу Установе кроз различите видове хоризонталне размене; остваривање интерсекторске сарадње и партнерства са установама, удружењима, институцијама у локалној заједници у циљу подршке и већег укључивања деце у различите програме.“

Директорка Биљана Гајић је посебно нагласила да је уз подршку Општине Чукарица организован велики број активности које су утицале на  повећање видљивости рада Установе, али и  на видљивост сарадње те две институције .

О  Искуствима у реализацији разноврсних квалитетних програма и ефектима учешћа васпитача, деце и родитеља у програмима говориле су  Ивана Митровић васпитач и Невена Стрижак,стручна сарадница ПУ Чукарица. Ивана Митровић је говорећи о добитима и учешћу деце и васпитача у програму истакла:“Највећа професионална добит за  васпитача је увид у другачију улогу васпитача у програму. Васпитач излази из свог традиционалног приступа преносиоца знања и постаје особа која помаже деци да артикулишу проблем који је за њих смислен и да заједно са другим одраслима проналазе одговор. Васпитач излази из улоге онога који подучава и посматра и постаје учесник и истраживач.  Другачији приступ програму реализује се без унапред испланираног васпитно –образовног плана већ свој план истраживања  гради са децом у контексту у ком се налазе. Негује партнерски приступ у односу са децом, породицом и заједницом. Подржава учење кроз игру, практичне животне активности у вртићу, у простору који је изазован, инспиративан и подржавајућ. Учење се одвија и ван зидова вртића, на тај начин њихово  учење постаје видљиво и у локалној заједници, дете развија самопоштовање и уверење о сопственој вредности од стране заједнице у којој живи. Деца су активно укључена у своје учење, уче кроз сарадњу са вршњацима и одраслима, уче да предузимају иницијативу , да дају допринос својим

аутентичним искуством и сви заједно граде програм у ком се прихватају и уважавају различитости.“

Невена Стрижак је нагласила да је“ Свако дете носилац права на квалитетну бригу и рано образовање. Не само дете које видимо јер се пријавило па успело да се упише у вртић .Развој мале деце снажно је одређен биолошким капацитетима који с њима долазе на овај свет, али који имају шансу да се развију до свог максимума само у контексту квалитетне бриге и сигурних односа са одраслима и живљења у безбедној средини, стимулативној за истраживање и учење. У нашем друшту у овом тренутку многа деца не могу да се похвале овим околностима, из низа различитих разлога. И један од начина да се пружи компензаторно искуство детету је да се осим породичне средине обезбеде и други односи, и други простори. За дете предшколског узраста то је најчешће вртић. Истраживања јасно показују да то не мора бити вртић у целодневном трајању, већ кратки квалитетни програми у вртићу, који ангажују и препознају и дете и породицу и нуде им садржаје прилагођене њиховим потребама, култури и тренутку развоја у ком се заједно налазе.