01 авг 2022
1 августа, 2022

ВРТИЋ „СВЕТИ САВА“

У дворишту вртића ,, Свети Сава“, уредили смо 204 m² спортског терена постављањем еластичног слоја мешавина које абсорбују ударце. Оплеменили и исцртали површину коју ће деца са уживањем користити.