Друга хоризонтална размена у оквиру Плана ширења имплементације Основа програма ПВО „Године узлета“, на тему „Развијање теме/пројекта у складу са принципима развијања реалног програма“ реализована је 14.12.2021. године у вртићу „Сунце“. Након туре кроз све просторе вртића, Славица Илић, стручни сарадник-педагог, је учесницима приказала процес грађења заједничког разумевања значења принципа и карактеристика теме/пројекта у вртићу „Сунце“,  а потом су приказана три примера развијања тема/пројеката у различитим узрасним групама. Тему/пројекат „Око мене су боје“, јаслице – старија група, представиле су медицинске сестре–васпитачи: Ана Велимировић и Драгица Видић, тему/пројекат „Чаробни прах“, вртић – млађа група, представили су васпитачи: Славица Предојевић и Јелена Кекић, тему/пројекат „Зујко и пчеле“, четворочасовни припремни програм, представила је васпитач Сандра Ковачевић. Васпитачи су приказали како су се у развијању програма усмереног на подршку добробити детета водили принципима који проистичу из концепције Основа програма ПВО „Године узлета“. Дискусију која је уследила након представљања тема/пројеката на којој су размењена мишљења, увиди и идеје водила је Славица Илић, стручни сарадник-педагог. Истакнута је важност заступљености свих принципа у развијању реалног програма, потреба да стално преиспитујемо и развијамо стратегије којима васпитач подржава заједничко развијање програма са децом (охрабривање иницијативе деце, консултовање са децом, моделовање, подупирање и проширивање активности и учења деце), кроз континуирани дијалог и партнерство са породицом и локалном заједницом, како да интегрисаним приступом омогућимо деци да уче кроз јединство оног што доживљавају и раде, грађење квалитетних односа и радимо на повезаности свих ситуација делања (игре, планираних ситуација учења и животно-практичних ситуација). У фокусу су нам дечја искуства и развијање диспозиција за учење, стварање прилика да деца преузимају иницијативу и да своје идеје, искуства и доживљаје изражавају на различите начине. 

Верујемо да смо приказима наших аутентичних процеса инспирисали наше колеге из вртића омотача: Царић, Бубамара, Дечји гај, Машталица и Звездица да континуирано преиспитују, истражују и развијају своју праксу и да заједно градимо квалитетну заједницу учења.