15 сеп 2022
15 септембра, 2022

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ ПУ ЧУКАРИЦА

На основу члана 126.став 4 тачка 14) Закона о основама система образовања и васпитања и Статута Предшколске Установе Чукарица,12.9.2022.год у 16.30 часова је  одржана  I седница Васпитно образовног већа на којој је присуствовало 390 васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника.

Седницу је сазвала и отворила директорка ПУ Чукарица, Биљана Гајић са следећим дневним редом:

Разматрање васпитно-образовног рада из Извештаја о раду ПУ Чукарица за радну 2021/2022. годину

Разматрање васпитно-образовног рада из Годишњег плана рада ПУ Чукарица за радну 2022/2023. годину

Предшколски програм ПУ Чукарица

Упознавање са Извештајем о раду директора