Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Предшколска Установа Чукарица, полазећи од заједничког интереса, а у циљу унапређивања наставно – научног, образовног и истаживачког рада, склопили су 18.02.2016.год. Уговор о пословно техничкој сарадњи.

У наредном периоду у вртићу „Горица“ реализоваће се настава и вежбе за студенте студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације особа са моторичким тешкоћама.