Предшколска установа Чукарица у сарадњи са Савезом удружења медицинских сестара предшколских установа Србије и Секретаријатом за образовање и дечију заштиту, у фебруару 2022 године  започиње учешће  у реализацији пројекта „Значај праћења линеарног раста деце “.

Наиме, пројекат се односи на правилно мерење телесне висине деце предшколског узраста  са циљем подизања свести о значају истог. Реализатори пројекта су  лекари и медицинске сестре Института за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“. Благовремено уочавање одступања омогућиће родитељима да у кратком временском периоду деца буду прегледана у наведеној здравственој установи.

Запослени  у ПУ (сарадници на пословима реализације неге и превентивно здравствене заштите) ће проћи едукацију која има за циљ  упознавање  за значајем редовног праћења раста и развоја деце. Током едукације медицинске сестре за ПЗЗ обавиће практично мерење телесне висине на мединским стадиометрима.  

Радионице ће бити организоване  и за представнике савета родитеља деце предшколског узраста како би се упознали са пројектом и дали своју сагласност за мерење телесне висине њихове деце као и  податке   њихове телесне висине који су неопходни. Видео презентације предавања здравстевних стручњака биће доступна свим родитељима као и свим запосленима у ПУ. 

Велико нам је задовољство што  ПУ Чукарица започиње учешће   у наведеном пројекту који ће свакако заживети и у другим предшколским установама будући да нам је унапређивање здравља наше деце приоритет.