19.2.2024. год.  координатор Милош Зорица је представио Greelco пројекат члановима  Педагошког колегијума ПУ Чукарица, а од 22.2.2024. свим запосленима су доступне брошуре са информацијама о Greelco projektu.