23 јан 2019
23 јануара, 2019

У СВЕТУ ИГРЕ

Програм кратког трајања „ У свету игре“ намењен је деци узраста од 3- 5,5 година која нису у систему предшколског васпитања и образовања.

Деца ће у кратки програм долазити из различитих породица које имају своју културу и специфичност. Полазећи од тога, кроз програм се препознаје  и негује богатство различитости.

Програм негује приступ који уважава свако дете, његову аутономију и индивидуалност, полазећи од потенцијала које поседује свако дете, његових претходних искустава и знања и дајући могућност сваком детету да учи тако што своје знање уноси у програм и надограђује га новим сазнањима, иницијативама, интересовањима са којима утиче и на развијање и мењање програма.

Деца, родитељи, васпитачи и други одрасли из заједнице граде квалитетне односе који су база добробити и делања сваког од нас. Квалитетни односи у програму основ су за међусобно подржавање, поверење и изградњу климе заједништва. Деца и родитељи имају прилику да заједно бораве у групи и граде заједничку игру са осталом децом, родитељима и васпитачем. Одрасле особе су  партнери у игри са децом.

Програм реализује васпитачица Александра Петровић у вртићу „Горица“ два пута недељно по два сата током два месеца, од 19.12.2018 до 19.2.2018. (укупно 32 сата).