Традиционални јесењи сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије одржани су од 14 – 17. 11. 2013. године у Новом Саду.

Предшколску Установу Чукарица представљале су медицинске сестре васпитачи из вртића ,,Царић”: Маријана Гојковић, Светлана Илић и Александра Живковић, у сарадњи са стручним сарадником Славицом Илић презентовале су рад на пројекту „Путовање кроз уметност“, који се већ четврту годину, односно од отварања вртића реализује у овом вртићу.
Реализујћи овај пројекат, децу смо подстакли да истражују и креативно стварају, развијају машту, емоције, мишљење, говор, изражавају сопствену индивидуалност и поштују индивидуалност других. Упознала су и практиковала мноштво ,,нових’’ игара, материјала и експериментисали са њима, уживајући у радости стварања.

Родитељи су добили бољу информисаност и размену информација, јаснију слику о активностима у вртићу, активно учешће у заједничком стварању уметничких дела, нова сазнања о развоју и васпитању деце, боље упознавање могућности и способности своје деце, нове идеје за игру и дружење са децом код куће, бољу сарадњу деце и родитеља из групе.

Медицинске сестре васпитачи су стекле нова искуства, нова сазнања у посматрању, подстицању и истраживању дечијег развоја и мноштво прилика за исказивање сопствене креативности. Боља информисаност и размена информација са децом, породицом, као и колегама, допринела је квалитетнијем васпитно образовном раду, успостављању партнерских односа на свим нивоима и професионалном задовољству свих учесника.

У дискусији која је уследила након презентације добили смо мноштво похвала које су се односиле на сам рад, као и на начин презентације. Учесници скупа су оценили да је рад веома квалитетан, свеобухватан, применљив, јасно и концизно представљен, инспиративан и да представља врх предшколства.