Традиционални јесењи сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије на тему: „Медицинска сестра васпитач као рефлексивни практичар“, одржани су од 08 – 11. 10. 2015. године у Брзећу.Тим медицинских сестара васпитача јаслица Сунце: Ана Велимировић, Стана Мојчевић, Душица Влаховић, Биљана Кањевац и Мирјана Васовић у сарадњи са стручним сарадником, педагогом Славицом Илић, представиле су у пленарном делу скупа, рад „Музиком до покрета, покретом до музике“, како би истакле значај музике и покрета у целовитом развоју детета.
Већ неколико година уназад у свим групама јаслица „Сунце“ приоритет у раду је подстицање физичког развоја деце. Инспирисани семинаром „Предшколско дете јасленог узраста и класична музика“ који је прошле године реализован у нашој Установи и пратећи потребе и интересовања деце, заједно са децом и родитељима играли смо се и истраживали уз музику и покрет и тиме утицали на целовит развој и добробит деце.
Комбиновањем елемената познатих игара, заједно са децом стварали смо нове игре. При планирању смо водили рачуна да игра за децу буде довољно тешка да би била изазовна, али и довољно лака да не доживе неуспех. Свакодневно смо уз музику и игру развијали осећај за ритам, подстицали развој координације покрета и користили музику за успостављање правила понашања у групи (нпр.композиција У акваријуму из Карневала животиња означава време за прање руку…)Играма клизање, мини голф, куглање, свирањем у оркестру и стварањем наших композиција, допринели смо развоју пажње, спретности, сарадње, самосталности, успостављању контроле покрета и координације, прецизности, тачности. Путем музичких композиција и игара, децу смо подстакли да истражују и креативно стварају, развијају машту, емоције, мишљење, изражавају сопствену индивидуалност – поштују индивидуалност других, упознали су и практиковали мноштво ,,нових’’ игара, упознали су нове инструменте и опробали се у њима. Уживали су у радости стварања, обогатила су свој речник, усвојила нове појмове и ту радост пренела и на родитеље.
Родитељи су добили бољу информисаност и размену информација, јаснију слику о активностима у вртићу, активно учешће у заједничком стварању музичких инструмената, нова сазнања о развоју и васпитању деце, боље упознавање могућности и способности своје деце, нове идеје за игру и дружење са децом код куће, бољу сарадњу деце и родитеља из групе.
Медицинске сестре васпитачи су стекле нова искуства, нова сазнања у посматрању, подстицању и истраживању дечијег развоја и мноштво прилика за исказивање сопствене креативности. Боља информисаност и размена информација са децом, породицом, као и колегама, допринела је квалитетнијем васпитно образовном раду, успостављању партнерских односа на свим нивоима и професионалном задовољству свих учесника.
У евалуационим листама које су учесници попуњавали након презентације добили смо мноштво похвала које су се односиле како на сам рад, тако и на начин презентације. Учесници скупа су оценили да је рад веома квалитетан, свеобухватан, применљив, јасно и концизно представљен и инспиративан.

IMG_4986