На сусретима васпитача “ Један дан у вртићу“, који су одржани у Врњачкој Бањи у периоду од 27.5.-30.5.2021. године, ПУ  Чукарицу су представљали васпитачи Милица Митровић Исаиловић и Мирјана Слијепчевић са радом

 “ Диносауруси- Пројектни приступ-развијање вештина истраживања и размишљања из различитих извора.“

 Кроз рад је приказан пројектни приступ који подржава развој слике о детету као компетентном и богатим потенцијалима јединственом актеру ангажованом у изградњи програма. Улога васпитача приказана је кроз подупирање и проширење игре тако да се она несметано одвија прожета својом природношћу и неухватљивошћу.