На стручном скупу у организацији САВЕЗА УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ, који је одржан од 23.5.2024 – 26.5.2024.год. у Станишићима, под називом  „ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА У РАЗЛИЧИТИМ ОТВОРЕНИМ И ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИМА ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“,

Предшколску Установу Чукарица представљале су :

Ауторке:Бојана Саблић и Јасна Марчић Несторовић медицинске сестре-васпитачи уз подршку стручне сараднице Тијане Боговац; презентацијом рада ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ-ИГРЕ У ПРИРОДИ „

Ауторке: Мирјана Садику медицинска сестра – васпитач, Александра Срећо,  медицинска сестра на превентивној здравственој заштити, презентацијом рада „ ЉУБАВ, ИГРА И НЕГА ПРЕ СВЕГА“ – ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ТЕМЕ ПРОЈЕКТА

„РАСТЕМО ЗАЈЕДНО“

А по конкурсу Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије за „Најбољу медицинску сестру у 2023.години у ПУ у Србији“

ПРИЗНАЊЕ „ Нај сестра у 2023 години „ добила је Живослава Живановић – медицинска сестра на пословима сарадника за негу и превентивно здравствену заштиту – ПУ „Чукарица“ Београд.