Заједничке тематске активности и пројекте деце, васпитача и родитеља, из вртића „Весељко“, су кроз презентацију под називом: КРОЗ ИГРУ ГРАДИМО ОДНОСЕ, РЕШАВАМО ИЗАЗОВЕ – „КО ДЛАНОМ О ДЛАН“, на Стручној конференцији за васпитаче која је одржана од 01 – 04. децембра 2016. на Тари, са успехом представиле васпитачице Димић Марија, Ивков Јована, Радовановић Јована, Николић Радић Анита и стручна сарадница Ђурић Катарина.

Подршка тиму презентатора су биле директорка Биљана Гајић и васпитачи из шест вртића ПУ Чукарица.

Заједничке тематске активности и пројекти деце, васпитача и родитеља, у вртићу „Весељко“, су тема овог рада. Препознавање иницијатива деце у игри прерасло је у пројекте у којима су, деца и одрасли, играјући се, активно решавали проблеме, учили једни од других, стицали увиде и градили односе. Уважавање различитости и пружање узајамне подршке, а пре свега добар модел међусобних односа васпитача је омогућио да се и тешкоће посматрају као изазови и подстицаји за нове иницијативе. То је допринело квалитету рада, али и доживљају узајамног уважавања и јачању личних компетенција.

Изазови који су кроз игру решавани су:
1. креирање подстицајне средине за игру (библиотека) у заједничком простору, за три „средње“ групе; пројекат „Уображена мишица“ – решава изазове (правила понашања и др.) и прераста у музичко-сценски спектакл;

2. јачање социјалних вештина, решавање конфликата и развијање сарадње међу децом; препознате и подржане дечје иницијативе (преговарање) кроз пројекат „Зунзарина палата“;
3. прихватање различитости и јачање групне кохезије; васпитачи кроз игру са децом подржавају различитост као снагу групе и развијају нове видове комуникације (знаковни језик); родитељи и деца праве мешовити хор и изводе песму „Не ругај се“ на знаковном језику;
4. индивидуализовани приступ у раду са дететом и уклапање различитих иницијатива; иницијативу покреће дете са развојним тешкоћама које преферира простор и игру у другој групи, то прихвате деца и покрећу нову иницијативу за сарадњом две групе; „бајке-тапшалице“ и класична музика се комбинују са грађевинским активностима, костимирањем, глумом и настаје представа „Ко дланом о длан“ која побеђује на Фестивалу кратких драмских форми.

КО ДЛАНОМ О ДЛАН

Играмо се сваки дан
Ко дланом о длан
Решиш проблем као сан
Када знаш да ниси сам

Мало ја мало ти
Предлоге су дали сви
Док заједно радимо
односе најбоље градимо
Прошири слику
Прихвати разлику
Јер свима прија
емпатија
Проблеми стари, проблеми нови
За нас су само изазови

img_5186img_5233img_5278img_5292img_5324