Стручна Конференција за васпитаче, са темом „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ“,  одржана је на Тари у периоду ОД 7.12.-10.12.2017.године. Предшколску Установу Чукарица представљале су Александра Петровић васпитачица и руководилац вртића „Горица“ са радом „Подршка детету и породици путем кућних посета васпитача“, и васпитачица Јелена Стојшић Раосављев из вртића „Царић“са радом „Игра ми је све или не“ који је креиран уз подршку стручног сарадника, педагога Славице Илић.

Циљ презентације„Подршка детету и породици путем кућних посета васпитача“ је био представљање разноврсних програма који су се реализовали у Предшколској установи Чукарица.

У  вртићу “Горица“ у оквиру пројекта Вртићи без граница 2,  развијана је и додатна подршка породицама из друштвено осетљивих група.

Програм кућних посета је био вишеструко користан за децу, родитеље, нашу установу и локалну заједницу.  Иако смо кроз пројекат започели овакав рад са породицама и децом у породици, осетили смо добити и креирали акциони план у коме се овакав вид сарадње континуирано нуди као опција за породице код којих постоји ризик за мањи квалитет бриге о самом детету и излазак (или неукључивање) у вртић.

Рад  је представљен  у оквиру сесије “Истраживачки приступ -грађење односа у вртићу“.

Васпитачица Јелена Стојшић Раосављев из вртића „Царић“ је  Предшколску Установу „Чукарица“ представила  са радом „Игра ми је све или не“ који је креиран уз подршку стручног сарадника, педагога Славице Илић.

Акционо истраживање на тему „Улога и место игре у васпитно-образовном процесу“ презентовано је како би се боље разумео феномен игре у развијању односа са децом, планирању, реализацији и евалуацији васпитно-образовног процеса.

На Стручној Конференцији је присуствовало 8 васпитача у улози посматрача који су имали задатак да известе о начину свог учешћа на скупу, стеченим знањима која су примењива у свакодневном раду. Подршку излагачима пружила је директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић.