Cтручнa  конференција  за  васпитаче     „ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА  КАО ПОДСТИЦАЈ  ПРОМЕНА

 ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ  ПРАКСЕ“ одржана је у Врњaчкој Бaњи, од 14-17.04.2022.год.

Организатор скупа:  САВЕЗ  УДРУЖЕЊА  ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ 

 Прешколска Установа Чукарица се представила са следећим радовима: ,,УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У ФУНКЦИЈИ  ГРАЂЕЊА ОДНОСА КРОЗ ДЕЧЈУ ИГРУ“ вртић „Весељко“, Александра Младеновић васпитач, Маријана Фијатовић васпитач и Лукешевић Марија;

„ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА КРОЗ ДЕЧЈУ  ИГРУ: ПРИЧА ДВА ВРТИЋА“, Јелена Стојшић Раосављев васпитач и Милијана Гајић васпитач, вртићи „Жирић“ и „Плави чуперак“

У ДВОРИШТУ СМО СЕ ИГРАЛИ И РАДИЛИ,ОДНОСЕ МЕЂУСОБНО И СА ДРУГИМА ГРАДИЛИ, вртић „Ђурђевак“, Сабина Глођовић васпитач и Катарина Ђурић психолог;

ТРИ СЛИКЕ ПРАКСЕ ГРАЂЕЊА ОДНОСА СТАРИЈЕ   ГРУПЕ ВРТИЋА БАЈКА, Данијела Стојшин васпитач и Александар Цвејић васпитач.

Скупу су присуствовали излагачи, Тијана Боговац педагог, модератор и члан Организационог одбора Савеза удружења васпитача Србије, Славица Прокић помоћник директора, и васпитачи у организацији Удружења васпитача.