06 дец 2021
6 децембра, 2021

Стручна конференција за васпитаче

На стручној конференцији  за  васпитаче са темом „ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ” у периоду  oд  02-05.12. 2021 на Тари, васпитачи ПУ Чукарица презентовали су 3 рада: 1.Милијана Гајић и Нада Јовановић – „ВАЖНОСТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА КРОЗ ДОЖИВЉАЈ И ИСКУСТВА ДЕЦЕ У ВРТИЋУ ЖИРИЋ“, 2. Александра Милановић, васпитач вртића Бајка, рад „Креирање подстицајне средине у складу са новом концепцијом- васпитачи и деца креатори промена у простору“ и Данијела Спасенић и Александар Цвејић, васпитачи вртића Бајка, рад „Промене у простору кроз консултацију са децом и учешћем васпитача у дечијој игри“. Стручна сарадница Тијана Боговац, испред програмског одбора, излагала је у пленарном делу и била модератор сесије и дискусионог блока.