https://www.storyjumper.com/book/read/81180985

Данијела Спасенић, васпитач ПУ Чукарица, ауторка у улози маме јасленца, креирала је сликовницу под називом „Стефанове авантуре – игре са водом“