Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Акредитован семинар, на коме је учествовало 29 васпитача и 1 стручни сарадник-психолог одржан је у суботу 15.10.2016.

Oсновни циљеви семинара су усмерени на упознавање са проблемима (не)прихваћености деце од стране вршњака, као и последицама које социјална искљученост са собом носи за неприхваћено дете и групу којој припада.

На семинару су се учесници, најпре, упознали са потенцијалним узроцима неприхваћености деце из група у ризику, као и могућим индикаторима и показатељима дискриминације и одбацивања ове деце, али и деце која на први поглед нису у ризику од неприхваћености (нпр. даровита деца

Други део семинара односио се на обучавање учесника за процену социјалног статуса деце у групи уз помоћ техника које мере групну кохезију и групну динамику, као и начинима праћења промена у социјалној прихваћености деце.

Учесници и аутори семинара истакли су, у закључку, да су деца у вртићу у мањем ризику од неприхваћености, јер су током целог дана присутни васпитачи који се старају да не дође до дискриминације у групи. Међутим као одрастају деца су све више под директним утицајем вршњачке групе и ризик од дискриминације се повећава. Зато је рани узраст период када се много може учинити на пољу превенције. Подстицање заједништва у групи, развијање групне кохезије, јачање самопоуздања детета, развијање социјалних вештина, учење ненасилном решавању конфликата у вртићу су због тога врло значајан аспект васпитно-образовног рада!

image-0-02-05-061909557a5920a9b65917f1b9ff18e427edbd30bd0f6ddfb958bbfcbdc07771-vimage-0-02-05-0c04b88efdeff8791715b0ea8c9e5fbe6a3e3b33196da7e4f38bfa69ef0fe6ab-vimage-0-02-05-4b3b12834cf81fc249370eaef82dfe46d80be58bd7d4ec493d1a7386ae5a203c-vimage-0-02-05-517129a9d06ae9790c1ce03fae83ebe2b02672b4da2330693032bad45a17e24c-vimage-0-02-05-cb0d776dc82a4069870db334e47f657fd7e387a146d3a731ba0ac6e26ab371e8-vimage-0-02-05-c54d753b84c61f0b9ee89bbc958058a623b057020d56622123a0e341566f977f-vimage-0-02-05-f7611af2a3a8c0b3b9a14449f0dbb04a84406d0098c8b3cc8611327343736ff1-vimage-0-02-05-0649c7e4616cbad71b088a91e7b511147a354c92c19946ea57d6667ee396523c-vimage-0-02-05-488826f833d7f0b4069b90dd5121393d254a94912b683d45ed084990c8512774-vimage-0-02-05-4579bba0ae378c0cc13c20810d499fb0576408b1742cc0d4368976a818833e91-vimage-0-02-05-e0256271f70e818d7cc7ee7cbd19505a3e1dde2f173f6d7e6420e7693ba66878-vimage-0-02-05-3d358c41d7ffbd64d18a69bf20591d2cbf22eab5796c76a7222811bff58fbc07-vimage-0-02-05-de2247728ac842ae09557cf07cff21e9ad4666dfebd54514dca3b525dd0c850b-vimage-0-02-05-034342607a9c79984a7e3c44dcd28a7a6c1237fe8997cc6e4804fd296ae8dcc9-vimage-0-02-05-68ff5ee55db4c354b31bbeffd1c942777666a194f0d18f14576c6905e0b6235c-vimage-0-02-05-e97b5a748f36e716f318f25ec0bd5ecf7c6bacdbdcde0f4c8256971ea7c36def-vimage-0-02-05-521d9ec4afc1a5bc7af953106d08401bd35dff40f13cc988e03e9f41b674055e-vimage-0-02-05-cdfc24a96c9144b204dbbdf2f32741d23e55ec13e48b4489d49b4ebd8751146d-vimage-0-02-05-3169117c1b6e923dca9fbf5939bdf8632272ef73e8e74cbf8f1e3ce882a4109b-v