Тродневни семинар „Развојни монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма“ одржан је од 11. до 13. децембра у вртићу „Царић“. На семинару смо имали прилике да се упознамо са животом и радом Марије Монтесори, која је још с краја 19. и почетка 20. века осмислила изузетно напредан систем и приступ подучавању деце. Њено виђење детета као компетентног бића, способног за саморазвој уз адекватан подстицај одраслог и стимулативно организоване средине поклапа се са актуелним тенденцијама у предшколству. Реализатори семинара представили су нам читав спектар монтесори материјала из области практичног живота, сензорних активности, језичког развоја, математике и космичког и музичког образовања. Упознали смо се са начином презентације оригиналних материјала које је осмислила и у раду користила Марија Монтесори, али и са великим бројем израђених дидактичких материјала заснованих на овим принципима (примерени су потребама и способностима деце различитих развојних могућности, дете има активну улогу у односу на њих, подстичу дечју самосталност јер имају контролу грешке у раду, задаци су осмишљени тако да иду од једноставнијег ка сложеном, од конкретног према апстрактном). Кроз ово тродневно дружење са специјалистом Монтесори педагогије Ержебет Бедросиан и Монтесори васпитачем Јеленом Жепинић, као и Игру тишине, наслутили смо каква радна и умирујућа атмосфера влада у Монтесори вртићима. Оно у шта смо сигурни је да смо сви препознали значај овог приступа и да смо мотивисани за примену елемената Монтесори методе у вртићима ПУ Чукарица.