Семинар „Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту“- Модул 1, реализован је у вртићу Сањалица 26. и 27. априла 2014. године и присуствовало је 28 васпитача и 2 стручна сарадника установе. Семинар су водиле др Живка Крњаја и мр Милица Ћебић. Циљ семинара је подстицање развоја критичког мишљена деце разумевањем природе, значаја и принципа критичког мишљења, применом ЕРР структуре и разноврсних техника које доприносе подстицању критичког мишљења.
Значај критичког мишљења у 21. веку је неоспоран. Не можемо данас бити усмерени на пуко запамћивање чињеница и њихову репродукцију. Велики број информација са којима свакодневно оперишемо потребно је да ставимо у саодносе, категоришемо, проценимо и неретко креирамо нове. „Критички мислити значи кренути од неке идеје, размотрити њене импликације, преиспитати је, упоредити са супротним становиштима, изградити подржавајући систем уверења о њој и на крају,на темељу свега тога, заузети став, како је дефинисано на семинару.
Ово је друга група васпитача који су похађали овај семинар у нашој установи (укупно око 60 васпитача), те можемо очекивати, уз размену са колегама, значајније помаке на пољу подстицања развоја критичког мишљења у нашој пракси.

IMG_20140426_140228

kriticko

IMG_20140426_153721

IMG_20140426_153505[1]