Семинар „Корак по Корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања“, реализован је у вртићу  “Царић“ у периоду од  9 – 11. децембра 2016. године. Циљ семинара је развијање инклузивног и индивидуализованог приступа процесу образовања и васпитања уз активно учешће деце, родитеља и других актера у заједници. Током семинара бавили смо се креирањем подстицајне средине прилагођене и потребама детета и других актера процеса учења, разумевањем сложености васпитачке професије и важности праксе усмерене на доборобит и интеракцију, техникама кооперативног учења и коконструкције знања кроз истраживање и дечије пројекте, развијањем позитивног става према пуној партиципацији деце и родитеља и  развијањем стратегија и политика за подршку детету и породици изложеној ризицима. Током три дана стручног усавршавања на занимљив и интерактиван начин разматрали смо аспекте подстицајне средине, осмишљавали правила кроз визуелна средства, начине прилагођавања средине за учење различитим дечијим потребама у циљу стварања подстицајног окружења. Заједно смо истраживали и креирали стратегије партиципације свих актера, као и подршке детету, породици, развоју, учењу и документовању процеса учења. Деца су наша заједничка одговорност и потребно је обезбедити подршку детету кроз сарадњу између институција и омогућити учење кроз истраживање и дечије пројекте. Учесници семинара, 27 васпитача и два стручна сарадника ПУ Чукарица оценили су семинар као веома користан, инспиративан, применљив у раду. Водитељке семинара биле су Весна Златаровић и Олга Лакићевић из Центра за интерактивну педагогију.

Извештај припремила: Славица Илић, педагог

img_6982img_6983img_6984img_6986