12 дец 2019
12 децембра, 2019

Семинар „Компас за учење“

Семинар „Компас за учење“ реализован је у вртићу „Царић“, у суботу, 07.12.2019.године. Реализаторке семинара биле су Живка Комленац из ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“из Шида и Сандра Кампел-Митић из ПУ  „Радосно детињство“ из Новог Сада. Циљ семинара је мотивисање  васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника за  обогаћивање репертоара знања и вештина да креирају подстицајне услове  развоја за децу, пружајући подршку дететовој потреби за игром и  учењем кроз истраживање. На семинару је активно учествовало 29  учесника из наше Установе. У изузетно пријатној и подстицајној  атмосфери бавили смо се разумевањем улоге професионалаца у развоју  компетенција за учење учења и појачавањем осетљивости за потребе деце  уважавајући карактеристике и стилове учења деце различитог узраста са  нагласком на развој њиховог дивергентног мишљења. Оснаживали смо се
за решавање различитих проблемских ситуација и увиђање прилика за остваривања индивидуализације у процесу дечјег учења, са нагласком на  игри и примени вршњачког кооперативног учења које подржава дивергентно мишљење, као и искуственим спознавањем повратне информације детету, када је дете тражи. Путем хоризонталних размена на нивоу вртића и на нивоу Установе  наставићемо да развијамо ове теме и креирамо подстицајну средину.