Овај почетак октобра група од 30 васпитача обележила је радно. Са Тијаном Боговац, стручним сарадником, и Милијаном Гајић, просветном саветницом и васпитачем, на семинару „Игре у природи, игре са ризицима“ подсетили смо се значаја ових игара. Због императива безбедности одрасли су све мање спремни да деци дозволе игре у природи и игре са ризицима чиме се деци ускраћују веома важна животна искуства, прилике за истраживање и учење, узбуђење и радост, јачање компетенција важних за школу и важних за живот. Семинаром смо оснажени за кораке у грађењу стратегије за унапређење праксе игара у природи и игара са ризицима како бисмо заједно са родитељима креирали контекст који на нови начин доприноси добробити детета.