Семинар за медицинске – сестре васпитаче „Грађење на снагама детета“, реализован je током викенда, 14 и 15. децембра 2013. године у вртићу Свети Сава. Семинар су реализовале Јованка Богданов и Љиљана Маролт, саветнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Aкценат семинара је сензибилизација учесника за препознавање и уважавање различитих перспектива у области васпитања и образовања деце раног узраста, а посебно песпективе детета и грађење индивидуализованог приступа у раду са децом. Радом у групама осмишљавани су начини да се гради програм који полази од детета. Индивидуализација је приказана кроз различите аспекте: средина за учење, планирање васпитно – образовног рада, ритам дана и други.
Семинару је присуствовало 34 учесника: медицинске сестре – васпитачи, дефектолози, психолог, педагог и логопед установе. Атмосфера је била пријатна и радна.gradjenje na snagama deteta (2)gradjenje na snagama deteta (7)