9. и 10.3.2023.године одржано је Саветовање на тему „Организација и управљање установом“ на ком су били присутни директори предшколских установа Београда, просветни саветници и руководилац Школске управе Београд, а другог дана саветовања када је тема била представљање обуке „На заједничком путу учења“ придружили су им се и председници Актива директора ОШ Београд, а реализовано је у организацији Министрства просвете и УНИЦЕФ-а.

На овом Саветовању 9.3.2023.год. излагала је директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић на тему: Директор иницира и подржава сарадњу са локалном заједницом

„КОРАЦИ И САПЛИТАЊЕ, ХВАТАЊЕ ЗАЛЕТА И УЗЛЕТАЊЕ У САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ“

Стручна сарадница ПУ Чукарица, Катарина Ђурић, 10.3.2023.године је представила нову обуку „На заједничком путу учења“ која је намењена стручним сарадницима и учитељима а односи се на транзициони период вртић-школа.