На саветовањима „ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ УСТАНОВОМ“, која су одржана у Нишу 21.3.2023. и Новом Саду 28.3.2023.године, присуствовали су руководиоци Школских управа Ниш/ Нови Сад, просветни саветници и директори предшколских установа.

Директорка ПУ Чукарица, Биљана Гајић излагала је о сарадњи предшколске установе и локалне заједнице.