У сарадњи са Општином Чукарица почело је креирање и реализација програма корективне гимнастике за децу из Предшколске Установе Чукарица којој је потребна додатна подршка у развоју. Водитељ програма је Иван Лазовић, дипломирани професор физичког васпитања. Програм се одвија у вртићу Сањалица и подразумева групни рад са децом старијих и предшколских група на поспешивању правилног развоја тела и унапређењу моторичких и социјалних вештина. Одвијање програма планирано је за период од три месеца, од марта до јуна ове године. Почетак програма означила је промотивна активност у вртићу, уводни састанак са тимом за инклузију Предшколске Установе Чукарица и информативни родитељски састанак.