http://www.cukarica.rs/cir/novosti/kreativni-programi-predskolske-ustanove-cukarica/

У градском парку на Бановом брду 1.10.2019 реализована је прва промотивна активност ,„Додир од кога се расте“ у оквиру Пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање који Предшколска установа Чукарица реализује уз подршку општине Чукарица и Града Београда, и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Реализатори су:
1. Катарина Ђурић, стручни сарадник, психолог
2. Тијана Боговац, стручни сарадник, педагог
3. Милица Марковић, сарадник, социјални радник
4. Мирјана Јеркић, васпитач
5. Александра Петровић, Васпитач
6. Марија Гвоздовић, васпитач
7. Марија Матовић, васпитач
8. Радмила Јовановић, медицинска сестра , васпитач
9. Ана Кешчњц, приправник педагог
10. Драган Димитријевић, васпитач
Промотивној активности присуствовала је директор ПУ Чукарица Биљана Гајић и помоћник директора Славица Протић и Стана Лукић, члан градског већа.
Мапирано је 17 деце узраста од 6 месеци до 4 додине.
Поред усмених информација о кратким програмима , подељен је промотивни материјал у виду флајера.