04 мај 2020
4 маја, 2020

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

https://www.youtube.com/watch?v=bfYRqYwjaCA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lbaZgkFyo_k&feature=youtu.be

Видео материјали из вртића „Весељко“ и „Бајка“ приказују Примере добре праксе у грађењу програма у партнерству са породицом у Вртићима у породици.

https://drive.google.com/file/d/1vval0ylelDe2QpuStE-KKkezt-z2hICz/view

https://drive.google.com/file/d/1r36SllfTjrxnr7TNnFVIxCea1xSCxhTX/view