Предшколска установа Чукарица на Једанаестим сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, 01.-05.11.2017.

Учешће у припреми, организацији и реализацији скупа:

  • Почасни одбор: Гајић Биљана, директор установе
  • Програмски одбор:Ђурић Катарина, психолог, Тијана Боговац, педагог – председница ПО
  • Организациони одбор:Mилица Марковић, социјални радник,Катарина Ђурић, психолог -председница ОО
  • Модератори: Невена Стрижак, психолог, Ђурић Катарина, психолог, Тијана Боговац, педагог

Учешће у програму скупа:

  • Презентација : Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе као основ за покретање промена Аутори: Гајић Биљана, директор установе; Ђурић Катарина, стручни сарадник-психолог; Маодуш Ана, медицинска сестра- васпитач; Меселџија Катарина, васпитач; Павловић Милица, васпитач- руководилац вртића
  • Радионица: Слика детета – слика наше праксе (концепт слике о детету као основ рефлексивне праксе); водитељ Тијана Боговац, педагог
  • Излагање на округлом столу: Кућне посете као изазов и промена праксе стручног сарадника и сарадника ка породици и заједници која учи; уводничари : Mилица Марковић, социјални радник, „Изазови односа са установама у заједници и како се они превазилазе“, Катарина Ђурић, психолог, „Изазови односа са породицом и начини превазилажења“ и Невена Стрижак, психолог, „Изазови односа са васпитачима у програму у интервизијским састанцима“