У петак 22.3.2019.год. Предшколску Установу Чукарица, вртиће „Жирић“ и „Весељко“  посетиле су Маријана Попов, директор ПУ “Радосно детињство” Нови Сад, стручне сараднице, васпитачи. Наше васпитачице, стручна сарадница, помоћница директорке и директорка Биљана Гајић су са великим задовољством, говориле о изазовима и увидима током процеса рада у ова два вртића. Навеле су ресурсе и изазове у процесу промене, а посебно истакле значај узајамне социјалне подршке у тиму, ослањање на снаге сваког од учесника и грађење односа уважавања и позитивног подстицања. Истакнута је сарадња са родитељима у сваком сегменту рада, а родитељи су били и део тима који је учествовао у самом разговору са гостима.

У вртићу Жирић, гошће смо упознали са годишњом темом „Кроз игру учимо са природом се дружимо”  објаснили како смо стварали прилике за креирање простора за учење наше деце,  које су улоге одраслих у креирању подстицајне средине и начин грађења наше слике о детету као компетентном бићу.

Осим тога информисали смо их о истраживању методичког приступа играма са ризицима, ослањајући се на инострану литературу и примере добре праксе у другим земљама. Тим вртића „Жирић“ поред руководиоца, васпитача чинио је и предствник Савета родитеља Мирослав Николић, који је своја искуства изнео у заједничком излагању са васпитачима.

Уређење средине за учење у вртићу „Весељко“ је слика отворености и изграђеног поверења, са децом и са породицом. Сарадња са родитељима коју овај вртић гради и негује дуги низ година је попримила нове видове: родитељи су учесници , иницијатори, експерти у пројектним активностима, Пространи холови вртића одсликавају актуелна дешавања и пројекте у групама. Подстакнути иницијативама деце, а изграђена у сарадњи са родитељима настали су: времеплов, свемирски брод, болница, башта, саобраћајни центар, замак из бајке… Родитељи су важни партнери од првог дана у јаслама, а традиционални облици сарадње попримили су нове видове. упознавалица, необични портфолио, отворени прозор су неке од иновација које су представљене гостима. Опредељење за истраживање кроз акцију, без страха од грешке, са слободом да се изразе потребе и идеје отворило је нове видике и прилике за грађење компетенција, пре свега на темељу добрих односа. О свему овоме гошћама су говориле васпитачице, руководилац и стручна сарадница у опуштеној и пријатној атмосфери вртића Весељко.