„Подстицање емоционалне интелигенције у сарадњи са породицом“ је била тема вртића „Невен“, коју је  као пример добре праксе, презентовао васпитачима ПУ Чукарица 28.05.2014.године.

Добра атмосфера је подстакнута, новим начином презентације-Филм презентација.

 Вртић „Невен“ је ову тему приказао кроз  „Невен-видео“-

Кроз краће целине филма( прославе дана вртића, приредбе, дечија права, састанак васпитача и критичко преиспитивање сопствене праксе, сарадња са породицом –радионице са родитељима, дечији искази…) , видимо отварање бројних питања, процеса рефлексивности и важност евалуације свих области васпитно образовног рада.

Ово је пример истраживања васпитача који мењају своју праксу за добробит целокупног вртића и развоја партнерског односа.

Сви чланови Актива вртића ( 21 васпитачи и мед.сестре васпитачи ), учествују у филму, истичући важност EQ за живот, успех у раду и нераскидиву везу развоја EQ одраслих и деце тј.ако развијамо дететову EQ истовремено радимо и на побољшању своје EQ.

P1000813

P1000839