19 мај 2021
19 маја, 2021

ПЛАН ШИРЕЊА НОВИХ ОСНОВА

12.5.2021.год. у вртићу „Бајка“ одржан је заједнички састанак тима ПУ Чукарица са менторима са темом :

-План ширења примене Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. 

План ширења је документ којим се прецизирају кораци у имплементацији нових Основа програма  Године узлета на нивоу предшколске установе. Документ је Анекс Годишњег плана Предшколске установе Чукарица за радну 2020/2021. годину.

Њиме су дате смернице и конкретизовани кораци у примени нових Основа програма како у вртићима језгрима, тако и у вртићима омотачима предшколске установе Чукарица. Осим кораке у процесу хоризонталне и стручне размене и поделе задужења, документ разрађује и потребне кораке у прибављању ресурса и даје смернице за размену информација, креирање заједничких акција и др.

Предлог документа креирао је тим стручних сарадника у сарадњи са директорком. Своје  учешће у изради документа дали су васпитачи и родитељи путем сугестија, предлога и додатних увида,  размена о садржају предлога документа организована је  путем е-меила .

Документ је креиран  уз стручну подршку ментора у процесу имплементације нових Основа програма.