Извештајем о екстерном вредновању у областима стандарда квалитета рада Установе дефинисано је да је Установа у обавези да у року од 60 дана достави Школској управи План за унапређивање квалитета рада Установe , који је сачињен а затим кроз радионичарски приступ на Педагошком колегијуму одржаном 15.5.2018. и употпуњен, предлогом активности за  дефинисане стандарде квалитета рада установа.