25 нов 2016
25 новембра, 2016

ПАЖЉИВО, А НЕ ПЛАШЉИВО!

Највећа радост сваког родитеља је да гледа дете  како се весело и раздрагано игра, трчи, скаче…а при том највећа брига  сваког родитеља је да  дете заштити од могућих повреда! Овај парадокс, у коме децу  подстичемо да уче нове вештине, истражују своју оклону и шире поље свог деловања и истовремено тежимо да их држимо „под стакленим звоном“ и заштитимо од свега што их може потенцијално угрозити, је присутан у свакој одраслој особи која брине о детету. То су пре свега родитељи и породица детета, али исто тако и васпитачи и сви запослени у предшколској установи.

У нашем језику се не каже без разлога, „чувамо дете, бринемо о детету“…Дубоко у нама је увек присутна   стрепња за безбедност и здравље детета..

Док прави прве кораке,

 Несигуран, бос,

да ли је већа

твоја  срећа

што осваја свет

 или страх да не разбије  нос?

 

Како да срећа буде већа, а стрепња мања?

Кроз кампању „Пажљиво, а не плашљиво“  који се реализује у Предшколској установи Чукарица, покушали смо да дамо  одговоре на нека важна питања: Зашто се деци повреде дешавају, чешће него одраслима? Шта радимо да заштитимо дете од повреда у вртићу? Шта радимо када дође до повреде детета?

И наравно, да укажемо на чињеницу, да дете учи кроз искуство и да је најбоља превенција повреда управо искуство које дете стиче активним деловањем у својој средини, уз подршку и надзор одраслих.

 

Истраживање ове проблематике започело је у периоду од  јануара до децембра 2013., када је урађено праћење и анализа података о повредама деце у вртићима наше установе. Анализирана је учесталост, врста и тежина повреда, услови у којима се повреде дешавају,  узраст деце, пол … Циљ  је био унапредити активности превенције повреда деце у вртићу. Праћење података  је настављено током 2014, а у континуитету и даље траје. Иницијативу за истраживање покренуле су сараднице на превентивно здравственој заштити Олгица Субашић и Марија Матовић. Истраживање су реализовале и   резултате  представиле  на Стручној конференцији медицинских сестара , 2014 године у Јагодини, и на Јесењем фестивалу здравља у Београду, исте  године, наше медицинске сестре на превентивно здравственој заштити, Живослава Живановић и Јелена Перашевић.

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања је у акциони план превентивних активности тему превенција повреде деце, уврстио 2015. године. Тада је Васпитно образовно веће  наше установе упознато са резултатима истраживања . У наредном периоду акценат је био на оснаживању запослених за спровођење превентивних активности и процедура за интервенцију које су прецизно дефинисане и са којима су упознати сви запослени. Циљ целокупног истраживачког рада је да се допринесе сигурнијем и безбеднијем боравку деце у нашој установи. Тиме дајемо допринос смањењу стреса код деце, родитеља и запослених, а посредно доприносимо и превенцији насиља.

Следећи корак је унапређивање комуникације са родитељима у овој области. У циљу што бољег информисања родитеља, поред родитељских састанака и индивидуалних разговора, израђени су и писани информатор (флајер) и постер , под називом „Пажљиво, а не плашљиво“. У оквиру рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, формирана је радна група која је израдила постер и флајер, ову групу чиниле су: медицинске сестре на ПЗЗ Живослава Живановић и Јелена Перашевић, васпитачице Јелисавета Марушић, Невена Симоновић и Александра Петровић, стручне сараднице Невена Стрижак и Катарина Ђуррић и директорка Биљана Гајић.

Значајну улогу у процесу информисања и јачању сарадње са родитељима деце из наших вртића имају сами родитељи, посебно представници који учествују у Савету родитеља. У наредном периоду ћемо заједничким снагама радити на даљем унапређивању рада и превенцији повреда деце у вртићима.

Деца уче кроз искуство, али исто тако и одрасли. Зато се у Предшколској Установи Чукарица трудимо да, кроз истраживачки рад и тимски приступ, учимо на властитим искуствима и перманентно унапређујемо своју праксу.

Катарина Ђурић, стручни сарадник психолог