Дана 14.11.,  21.11. и  22.11. одржан је семинар: „Подстицање дечјег сампоштовање путем кооперативне комуникације“, у вртићу „Царић“.

Семинару је присуствовало 28 васпитача и 2 стручна сарадника. Овај семинар се бавио оним потребама деце које произилазе из развоја њиховог самопоштовања. Указује на значај три аспекта самопоштовања код деце, упознавање са: својим пореклом и припадношћу породици путем израде Породичног споменара (аспект фамилијарности); својим телом, осећањима, речима и жељама, кроз израду и попуњавање и изграђивање односа према свом Личном ковчежићу (аспект приватности); односом дечјих жеља, способности и права (аспект легитимности)

WP_20151121_14_24_40_ProWP_20151121_14_29_43_ProWP_20151121_15_25_28_ProWP_20151121_15_25_39_ProWP_20151121_15_28_55_ProWP_20151121_15_37_46_ProWP_20151122_09_27_41_ProWP_20151122_09_27_46_Pro