Вртић Кошута

Вртић „ Кошута 

 

Вртић „ Кошута организује рад у  6 васпитних група вртића, 1 групи јаслица и 4 припремне групе за полазак у школу. Припремни предшколски програм  је организован  у целодневном боравку у вртићу и у полудневном боравку у просторијама ОШ „ Ђорђе  Крстић“. Вртић Кошута има лепо и велико двориште, у коме се деца радо играју.

 

У складу  са Програмом  рада Установе и Основама програма предшколског васпитања  и образовања,  васпитно- образовни рад се реализује по моделу А и Б, уз стручну помоћ и надзор Министарства просвете, науке,и технолошког развоја. Основни  циљ је подстицање дечијег развоја кроз игру и дружење. На овај начин деца упознају свет око себе, развијају своје креативне способности и умећа и боље се припремају за даље школовање и успешно укључивање у живот шире заједнице.

 

У току ове године у вртићу „Кошута“ васпитачи ће у раду акценат ставити на развијању дечије компетенције настављајући да раде на теми “Шта све могу ја“. Кроз подстицање самопоштовања и иницијативе деце градићемо атмосферу подршке, подстицаја и сигурности. Такође, континуирано ћемо наставити да   развијамо партнерске односе на свим нивоима(дете-васпитач-родитељ-локална заједница) реализацијом бројних заједничких активности путем  којих ћемо радити  на испитивању, усаглашавању и разумевању међусобних потреба, жеља и могућности.

Руководилац: Љиљана Јанковић

Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити: Лидија Коловић

 

 

 

Руководилац вртића:
Љиљана Јанковић тел. 2510 033

Медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити:
Лидија Коловић тел. 2510 033

ул. Димитрија Аврамовића бр. 17,  Жарково, тел. 2510 033

← ПретходноСледеће →