ДИНАМИКА КОНКУРСА:

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ УПИСАНЕ ДЕЦЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА СВИХ ВРТИЋА ПУ ЧУКАРИЦА И НА САЈТУ www.pucukarica.rs 7.6.2021.ГОД.

ЖАЛБЕНИ РОК ЈЕ ОД 7.6.2021.-16.6.2021.ГОД.

Жалбе на резултате конкурса можете поднети од 7.6.2021. до
16.6.2021. године, после истицања прелиминарних спискова уписане деце.
Жалбе се подносе искључиво електронски путем . Жалбе на резултате конкурса можете поднети од 7.6.2021. до
16.6.2021. године, после истицања прелиминарних спискова уписане деце.
Жалбе се подносе искључиво електронски путем емаила:

komisijaupisna@gmail.com

У жалби навести кратко образложење и основне податке о детету и
подносиоцу жалбе (име и презиме, ЈМБГ детета, емаил адресу за доставу
одговора на жалбу, деловодни број под којим је заведен захтев) и уколико
постоји додатна документација послати је у прилогу емаила (фотографисану
или скенирану).
  Уписна комисија ће разматрати само жалбе пристигле у периоду
07.06.2021-16.06.2021.године.
ОДГОВОР НА ЖАЛБУ коју сте предали у року за подношење жалби
на резултате Конкурса за упис деце у предшколске установе 2021/2022.
године доставићемо од 26.6.2021. писаним путем на емаил адресу коју сте
навели у жалби.
За све нове информације пратите сајт www.pucukarica.rs или нас
контактирајте путем маила komisijaupisna@gmail.com

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ ЈЕ ОД 17.6.2021.-25.6.2021.ГОД.

Уколико је Ваше дете примљено у вртић, потписивање уговора за
радну 2021/22 обавиће се у вртићу у ком је распоређено после 15.
августа 2021. године.