28 јан 2015
28 јануара, 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ

Обавештавамо Вас да је од 01.01.2015.год. Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Београд, које је донео Градоначелник Београда , ДЕФИНИСАНО  СЛЕДЕЋЕ:

 

Економска цена програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Београд

 

 

27.700,00 динара / месец

 

 

Дневна економска цена по детету

Месечна економска цена

__________________________

Број радних дана у месецу

 

 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету

 

20%

 

Месечна цена по детету за целодневни облик рада

( јасле, вртић )

 

5.540,00 динара

 

Месечна цена по детету за целодневни облик рада – програм припреме за школу

 

 

3.742,00 динара

 

Цена за дане одсуства детета

( без обзира да ли су одсуства оправдана или неоправдана )

 

50% од утврђене цене

 

У случају проглашења ванредне ситуације, елементарне непогоде услуге се не наплаћују
Корисници услуга којима је Решењем Секретаријата за образовање и дечју заштиту одређено појединачно учешће мање од 5.540 динара, односно за програм припреме за школу мање од 3.742 динара

 

цена важи до истека рока на сваком појединачном Решењу
Корисници услуга којима је Решењем Секретаријата за образовање и дечју заштиту одређено појединачно учешће веће од 5.540 динара, односно за програм припреме за школу веће од 3.742 динара

 

Обрачун по месечној цени од 5.540,00 динара, односно за програм припреме за школу од 3.742,00 динара
Корисницима услуга којима је признато право на накнаду 100% укупних трошкова боравка и о томе донето Решење ( треће дете, четврто дете, примаоци новчане социјалне помоћи, деца без родитељског старања, деца ометена у развоју )

 

 

неће плаћати услуге до истека рока до кога им је право признато Решењем,

након чега у месецу пре истека рока поново подносе Захтев