Спољашње вредновање рада Предшколске Установе Чукарица реализовано је у периоду од 23-25.1.208. године, од стране седам чланова тима Школске управе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета рада установа и оцењено највишом оценом 4.

Оценом 4 оцењује се установа која остварује више од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање.

Спољашње вредновање рада Предшколске Установе Чукарица реализовано је у објектима: „Невен“, “ Плава птица“, „Радосно детињство“, „Бајка“, „Сунце“, „Горица“, „Ђурђевак“, „Плави чуперак“, „Кошута“, „Весељко“, „Сањалица“, „Машталица“, „Цврчак“, „Жирић“ и ОШ Стефан Дечански чији простор установа користи за остваривање припремно предшколског програма, укупно 114 васпитних група. Оцењен је квалитет свих области рада дефинисаних Стандардима квалитета рада предшколских установа.

ЧЕСТИТКЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧУКАРИЦА!